Савез општина и градова Републике Српске организовао је обуку одборника у Граду Приједор 9.фебруара 2023.године на тему „Транспарентне расподјеле буџетских средстава организацијама цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе“.
            Циљеви данашње обуке су препознавање улоге организација цивилног друштва и њихов конкретан допринос у локалном развоју, препознавање предности транспарентног финансирања  организација цивилног друштва из општинског буџета као и препознавање улоге општинских скупштина и властите улоге у планирању и додјели средстава организација цивилног друштва.
Презентоване су активности у Граду Приједор у оквиру пројекта Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану РеЛОаД 2. Пројекат ће унаприједити сарадњу између локалних власти и организација цивилног друштва и ојачати капацитете свих релевантних актера да се активно укључе у развој партнерстава. Пројекат ће радити на увођењу и одрживости транспарентног, развојно оријентисаног пројектног приступа финансирању организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са локалним стратегијама развоја. Поред обуке одборника вршиће се едукација службеника као и представника организација цивилног друштва са подручја општине за писање пројектних приједлога.
Извођач обуке била је Божана Шљивар, савјетник градоначеника за финансијско управљање и контролу града Бања Лука. Представила је постојеће правилнике за расподјелу средстава Града Приједор, препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора РС и предности ЛОД методологије. Такође, представљене су и Препоруке за унапређење интерних аката града Приједора, као и јавних позива, а све у циљу транспарентније расподјеле средстава организацијама цивилног друштва. Обуци је присуствовало преко 30 одборника и службеника градске управе града Приједор.
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – РеЛОаД 2, финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).