Савез општина и градова Републике Српске организовао је Вебинар на тему презентација Модела аката за провођење пописа имовине и обавеза у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, 7. децембра 2022.год.
Наиме, анализом ревизорских извјештаја општина и градова у Републици Српској, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске идентификовала је недостатке и неправилности у вези са провођењем пописа имовине и обавеза у јединицама локалне самоуправе, који су у већини случајева утицали на квалификована мишљења ревизора.
Начин провођења пописа имовине и обавеза дефинисан је законским и подзаконским прописима којима су дефинисани одређени захтјеви за провођење пописа, међутим, нису детаљније дефинисане активности, упутства нити акти неопходни за провођење пописа. С обзиром на имовину са којом располажу локалне заједнице, али и обавезе, процес провођења пописа представља сложену активност у коју су обично укључена лица која нису довољно едукована и искусна, истакао је у свом излагању Бојан Ћурић, консултант савеза.
У вези тога, Савез општина и градова Републике Српске препознао је потребу и пружио подршку општинама и градовима у овом процесу, на начин да су израђени модели аката за провођење пописа који су примјењиви за све општине и градове у Републици Српској, како слиједи:
- Правилник о попису имовине и обавеза
- Одлука о попису и формирању комисија за попис
- Рјешење о именовању централне и других пописних комисија
- План рада централне пописне комисије
- План рада комисије за попис нефинансијске имовине и ванбиланса
- План рада комисије за попис финансијске имовине и обавеза
- Извјештај о попису финансијске имовине и обавеза
- Извјештај о попису нефинансијске имовине и обавеза
- Извјештај о попису потраживања
- Збирни извјештај о попису имовине и обавеза
- Одлука о усвајању збирног извјештаја о попису
- Одлука у вези подношења приједлога скупштини у вези пописа
- Рекапитулација књижења према резултатима пописа имовине и обавеза
- Одлука у вези подношења приједлога скупштини у вези пописа
- Рекапитулација књижења према резултатима пописа имовине и обавеза
 
Вебинару је присуствовало преко 100 учесника из преко 50 јединица локалне самоуправе из Републике Српске.
Модели аката за провођење пописа имовине и обавеза у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској су доступни на веб сајту савеза: https://www.alvrs.com/cir/87.dokumenti.html