Одлука Фонда солидарности Републике Српске да одобри средства у износу од 30.000.000КМ за покриће буџетских губитака јединица локалне самоуправе, који су настали као последица негативних утицаја пандемије ЦОВИД-19 на локалне финансије, резултат је између осталог и великог залагања Савеза општина и градова Републике Српске.
Савез је већ у току маја мјесеца ове године прикупио податке о кретањима пореских и непореских прихода у јединицама локалне самоуправе и припремио анализу која је показала значајне буџетске губитке локалних заједница, посебно индиректних пореза у току априлу и маја мјесеца, што је посебно отежало функционисање неразвијених и изразито неразвијених општина.
Заступајући равноправно интересе свих јединица локалне самоуправе, Савез је општина и градова Републике Српске је покренуо неколико иницијатива ка Влади Републике Српске са цилјем да она помогне у санирању буџетских губитка општина и градова. С тим у вези смо и путем јавних наступа у електронским и штампаним медијима информисали јавност и заинтересоване стране о негативним економским утицајима корона вируса на локалне финансије.
На сједници Предсједништва Савеза, која је одржана 18.јуна 2020.године, донесено је неколико значајних заклјучака који су упућени Влади Републике Српске: да се затражи да Влада Републике Српске помогне у санирању буџетских губитка општина и градова, на начин да се средства расподјеле сходно коефицијентима за расподјелу индиректних пореза; да се јавним комуналним предузећима омогући проходност ка Компензационом фонду и Гарантном фонду Републике Српске и да се граница кредитног задужења јединица локалне самоуправе повећа са 18% на 25% у односу на буџете општина и градова.
                Захваљујући великом разумјевању Владе Републике Српске и Фонда Солидарности, одобрена су средства у износу од 30.000.000.КМ за покриће буџетских губитака јединица локалне самоуправе, насталих као последица утицаја ЦОВИД-19.