Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске проводи ревизију учинка под називом „Рад комуналне полиције на одржавању комуналног реда и другог прописима утврђеног реда“. С тим у вези, дана 08.09.2022.године у Бања Луци одржан је радно-консултативни састанак Фокус групе на  којем су представљени прелиминарни налази ревизије представницима јединица локалне самоуправе обухваћених ревизијом, Министарству управе и локалне самоуправе и Савезу општина и градова Републике Српске.  У име Главне службе састанку су присуствовали Јово Радукић, главни ревизор, Милован Бојић, руководилац сектора ревизије учинка, са сарадницима.