Савез општина и градова Републике Српске је био је организатор семинара за начелнике за финансије и руководиоце за финансијско управљање и контролу из општина и градова на тему „Финансијско управљање и контрола у јединицама локалне самоуправе“одржаног 16.фебруара у Теслићу (Хотел Каридал) са почетком у 11 часова. У оквиру дневног реда разматране  су теме:
  • -Финансијско управљање и контрола – ФУК
  • -Наплата пореза на непокретности
  • -Програмско буџетирање
  • -Модели аката, Правилник о спорту
Централна тема семинара била је Финансијско управљање и контрола у јединицама локалне самоуправе. Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике српске, пратећим упутством и правилником, дефинисано је да су јединице локалне самоуправе у обавези да уреде систем интерних контрола у складу са законском регулативом.
С обзиром на комплексност увођења система интерних контрола и чињеницу да ови процесу у неким локалним заједницама нису започети или су дјелимично започети, Савез општина и градова Републике Српске је пружио техничку помоћ ЈЛС, кроз припрему стандардног модела за уређивање система финансијског управљања и контроле, који ће помоћи одговорним лицима за увођење овог система да ове процесе почну и изврше у што краћем року.
Такође, у оквиру тачака дневног реда презентовани су резултати пројекта „Повећање обухвата обвезника пореза на непокретности“ као и Модел Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката од интереса у области спорта у општинама и градовима, који је израдио Савез општина и градова Републике Српске, на иницијативу општина и градова.

У Републици Српској око 40 одсто некретнина није уписано у фискални регистар, што значи да 40 одсто обвезника не плаћа порез, изјавила је савјетник министра финансија Српске Сњежана Келечевић. Она је поручила да је намјера да се прошири обухват наплате пореза на непокретности, будући да су то стоодстотни приходи локалне заједнице намијењени за њихов развој.

"Закон дефинише да те порезе, уколико их не пријаве власници и корисници непокретности, треба да идентификују јединице локалне управе и пошаљу Пореској управи Српске на даљи процес", рекла је Келечевићева новинарима на почетку семинара "Финансијско управљање и контрола у јединицама локалне самоуправе", који у Теслићу организује Савез општина и градова Републике Српске.

Она је појаснила да локална управа идентификује, Пореска управа Републике Српске пријављује, а сви регистри и подаци о непокретности налазе се у Републичкој управи за геодетске и имовинскоправне послове, те да у тој констелацији треба успоставити бољу међусобну проходност.

Генерални секретар Савеза општина и градова Александар Пантић указао је на законске могућности јединица локалних самоуправа да се улогују у базу података фискалног регистра који води Пореска управа, те да прате и ажурирају број непокретности у својим јединицама и предузимају одговарајуће мјере и активности.

"Закон о локалној самоуправи дефинисао је да градови у Републици Српској, сада их имамо девет, могу преузети наплату, контролу наплате и принудну наплату пореза на напокретност", рекао је Пантић и напоменуо да су поједине општине и покренуле инцијативу за ту могућност, што ће бити предмет наредних системских активности.

Пантић је рекао да, степен наплате овог пореза варира код локаних заједница и процјењује се да је око 50 одсто непокретности у Српској и даље ван пореског система.

Примјера ради у Бањалуци у градску касу годишње се слије око 6 милиона марака на основу пореза на непокретност и то је око 10% свих пореских прихода, истакла је савјетник градоначелника Бањалуке за финансијско управљање и контролу Божана Шљивар.

На семинару је уприличена предаја сертификата општини Теслић, која је реализовала пилот-пројекат "Финансијско управљање и контрола".

Замјеник начелника Теслића Милован Станковић оцијенио је да ће по успостављању система финансијског управљања процесима и имовином значајно бити унапријеђено функционисање Општинске управе, те рационалније и ефектније кориштени расположиви ресурси и на квалитетнији начин пружане услуге грађанима.

Семинар "Финансијско управљање и контрола у јединицама локалне самоуправе" организован је за начелнике за финансије и руководиоце за финансијско управљање и контролу из општина и градова.

Бранкица Ленић, кључни експерт за РС и БД БиХ представила пројекат   “Наставак подршке управљању јавним финансијама у БиХ “( Further Support to Public Finance Management in Bosnia and Herzegovina), финансиран од стране ЕУ. Пројекат је почео са радом 01. Јула 2020 године, трајаће до 28. фебруара 2023, а имплементира га DAI Global Austria GmbH & Co KG.  
Основни циљ пројекта је унапређење управљања јавним финансијама на свим нивоима власти у БиХ, успостављањем везе између програмског буџетирања у односу на средњорочно планирање политика и стратешко планирање. Пројекат има за циљ унапређење буџетског оквира кроз неопходне измјене и допуне релевантних законских прописа и подизање капацитета и унапређење квалификација и вјештина корисника. Пројекат је до сада припремио законски оквир за нови приступ буџетирању, а у току су обуке запослених и пружање помоц́и буџетским корисницима у идентификацији програма и њихових елемената, у анализи програма и програмских елемената и њиховом коначном дефинисању. До краја пројекат преостаје да се изради методологија за мјерење учинка за сваки ниво власти у БиХ и пружи помоћ министарствима финансија у њеној имплементацији, те одржи низ обука запослених у буџетском сектору и локалним заједницама.
Пројектни тим у Републици Српској сарадјује са Министарством финансија РС (130 буџетских корисника буџета РС) и 32 “пилот” јединице локалне самоуправе РС.