У циљу што ефикасније и ефектније имплементације међусобне професионалне регулативе, унапређења рада јединица локалне самоуправе и професионалног усавршавања кадра ЈЛС, данас је потписан Споразум о сарадњи између СОГРС и СЕВОИ Групе.

Циљ Споразума је подстицање развоја теорије и праксе у областима Финансијско управљање и контрола, Стратешко управљање имовином, Стратешко планирање и развој, Имплементација стандарда и система квалитета и сигурности и Израда документације према уредби о заштити личних података ГДПР у јавном сектору,посебно у циљу континуираног усаглашавања законодавства  са међународно признатом регулативом и добрим праксама економско развијених земаља.