У оквиру сарадње Савеза општина и градова Републике Српске, SEVOI групе и Euro pro Cert-a, одржан је семинар дана 03.02.2022.године за раднике Стручне службе Савеза, с  циљем јачања капацитета у управљању антикорупцијом према норми ISO 37001:2016.SEVOI група је консултантска комапнија која дјелује  у синергији са неколико консултанстских конапанија у региону специјалнизованих у следећим областима: +Имплементација система према норми ISO 37001:2016; Финансијско управљање и контрола; Стратешко управљање имовином; Стратешко планирање и развој; Израда докумената према Закону о заштити података о личности и друго. Наведене области праћене су властитим софтверским рјешењима развијеним и усклађеним према највиушим стандардима и нормама на европском и свјетском нивоу.