У општини Теслић, 17.јуна 2021.године одржан је први радни састанак на тему Успостављање финансијског управљања и контроле – ФУК  у пилот општини Теслић. Састанку је испред СЕВОи групе присуствовао Михајло Рожић, директор док су испред општине Теслић састанку присуствовали Милован Станковић, замјеник начелника општине и Дејана Вуковић координатор за ФУК, састанку је присуствовао и представник савеза Горан Ракић.
СЕВОи група је изабрала општину Теслић као пилот општину за успостављање финансијског управљања и контроле – ФУК, на основу којег ћемо у наредном периоду вршити размјену искустава на остале заинтересоване јединице локалне самоуправе. Обавезе СЕВОи групе су да:
  • -Припреми план увођења система ФУК и упозна руководеће органе са динамиком активности;
  • -У сарадњи са руководиоцима организационих јединица изврши идентификовање и документовање свих елемената ФУК;
  • -Припреми попис и књигу пословних процеса;
  • -У сарадњи са руководиоцима организационих јединица изврши идентификовање, процјену и документовање ризика у одговарајућем регистру;
  • -Спроведе завршну презентацију система.
 
На првом састанку презентована је листа процеса у општини Теслић која ће након консултација унутар саме општине претрпјети одређене измјене и допуне сходно интерним потребама општине Теслић. Као наредни корак након усаглашавања идентификована је израда и класификација самих процеса након које ће се израдити и Листа ризика.
 
Сам процес предвиђен је да траје до краја октобра мјесеца након чега ће се извршити завршна презентација система и примопредаја документације и сертификата. Савез општина и градова Републике Српске учествоваће у процесу и на крају организовати презентацију за све заинтересоване јединице локалне самоуправе које желе имплементирати финансијско управљање и контролу-ФУК у својим општинама и градовима.