У оквиру пројекта „СОРИ 2“, ГИЗ је пружио могућност учествовања пројектним координаторима у онлајн обуци на тему модерирања састанком.
Обука је спроведена од стране Public One организације за партнерске асоцијације, чланице НАЛАС Мреже.
29.јануара одржана је основна обука, док ће 5.фебруара бити организована и напредна обука за модерирање састанком.