Питање социјалних инклузија и миграција су све више актуелна тема у глобалним дешавањима, па самим тим и у региону. Управо о тим питањима се дискутовало у Новом Саду, у периоду од 3. до 5. априла, на Трећем састанку Регионалне радне групе за социјалну инклузију и миграције.
У фокусу састанка су биле Мапе пута асоцијација локалних власти југоисточне Европе, развијене уз подршку Мреже НАЛАСА, чији је циљ унапријеђење социјалних инклузија и принципа ЛНОБ – Не смијемо никога изоставити.
Мапа пута укључује све активности савеза општина на јачању Одбора за социјалну политику који је препознат као носилац активности које проистичу из Мапе.