Представници Швајцарске агенције за развој и сарадњу СДЦ, Федералног министарства здравства, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске,   Савеза општина и градова Републике Српске, Савеза опћина и градова Федерације БиХ и Институт за популацију и развој,  учествовали су на заједничком састанку, (4. и 5.марта 2024.г. у Витезу), који је тема реализације пројекта „Здраве заједнице у Босни и Херцеговини“.
Циљ пројекта је унапређење области превенције болести и промоције здравља у локалним заједницама кроз заговарање здравих стилова живота, превенцију незаразних болести, унапређење менталног здравља и информисање становништва у области здравља, те њихово повећање учешће у заговарању и активностима на промоцији здравља и превенцији болести.
На састанку је разговарано о избору 21 јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини за учешће у пројекту „Здраве заједнице у Босни и Херцеговини“, као и о реализацији планираних активности пројекта.