Савез општина и градова Републике Српске спроводи пројекат „Јачање локалних капацитета за спровођење Агенде 2030” руководећи се принципом “Никога не изоставити”, у сарадњи са Мрежом аосцијација локалне самоуправе у југоисточној Европи – NALAS. Пројекат подржава Њемачко друштво за међународну техничку помоћ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ).
 
Један од циљева пројекта је јачање капацитета локалних самоуправа за интегрисање циљева одрживог развоја у дизајнирању локалних политика и буџета. Сходно томе, Савез општина и градова Републике Српске расписује Јавни позив за исказивање интереса општина и градовима за спровођење методологије социјалног мапирања. У склопу пројектних активности, једној јединици локалне самоуправе пружиће се подршка у спровођењу методологије социјалног мапирања с циљем интегрисања података о посебно угроженим групама становништва,у процесу планирања и доношења одлука у области социјалне заштите.

Јединица локалне самоуправе која буде одабрана биће позвана да:
- Учествује на онлине Тренингу за социјално мапирање. Тренинг се састоји од 6 модула (сваки модул у трајању од три сата) и одржавати ће се током марта 2021. Тренинг ће одржати GIZ и одвијат ће се на енглеском језику. Сходно томе, неопходно је да службеник који буде одабран за учешће на Тренингу добро познаје енглески језик.
- Спроведе социјално мапирање (април - јун 2021), уз подршку одабране организације цивилног друштва/консултантске фирме.
Поред тога, јединица локалне самоуправе укључена у социјално мапирање добит ће техничку подршку за интеграцију кључних закључака који произилазе из социјалног мапирања у стратешке/планске документе у области социјалне заштите.
Подршку ће дати локална организација цивилног друштва/консултантска фирма која буде ангажована на пројекту ( у периоду јул - септембар 2021).

Критеријуми за процјену

Комисија ће извршити оћену пристиглих пријава на основу следећих критеријума:
1. Капацитета јединице локалне самоуправе за спровођење активности у области социјалне заштите;
2. Претходног искуства у примјени релевантних/сличних активности и/или пројеката:
- Усвојен и реализован Програм социјалне заштите локалне заједнице за 2019/2020 са јасним буџетом;
- Укљученост општине и града у спровођење мјера за социјалну превенцију, пружање услуга у заједници за осјетљиве категорије грађана (дјеца и породице у ризику, жртве насиља над женама и насиља у породици, особе са инвалидитетом, дјеца из једнородитељских породица, дјеца са улице и дјеца у социјалном ризику, особе са зависностима, старије особе, особе без личне документације итд.) као и друге мјере у области социјалне заштите;
- Успостављена партнерства са институцијама, организацијама цивилног друштва, приватним сектором и стручњацима с циљем подршке рањивим категоријама становништва и/или пружања услуга;
3. Приступа општине/града с циљем даљег унапријеђења социјалне заштите на локалном нивоу.
Поступак пријаве и датум затварања
Заинтересоване општине и градови попуњавају Пријавни образац и исти достављају Савезу општина и градова Републике Српске, на адресу: info@alvrs.com

Крајњи рок за достављање пријава је 15.01.2021.године.
Поред пријавног обрасца, општине и градови могу да поднесу и документе за које сматрају да су релевантни за позив (програми, извештаји, линкови).
За све детаљније информације контакт особа је Сања Крунић, путем мејла: sanjak@alvrs.com