Позив за доставу пријава за чланство у  UNESCO Global Network of Learning Cities за 2020 годину.
UNESCO Global Network of Learning Cities (градова који улажу у образовање својих становника) је међународна мрежа која је усмјерена ка политици и пружању инспирације, знања и најбољих пракси, а с циљем унапређења ћеложивотног образовања за све.
„Learning Cities“ су градови који ефикасно мобилишу своје ресурсе у свим секторима како би:
– унаприједили инклузивно учење од основног до вишег образовања,
– оживјели учење у породици и у заједници,
– олакшали учење за и на послу,
– проширили употребу модерних технологија за учење,
– побољшали квалитет и изврсност у учењу,
– његовали културу учења кроз читав живот;
и на тај начин, стварају и унапређују оснаживање појединца и социјалну кохезију, економски и културни просперитет и одрживи развој.
Детаљне информације о овом програму, начину аплицирања и апликациони образац се могу преузети на линку
Рок за доставу апликација за 2020. годину је 31.7.2020. године.
 
 
Извор: unesco.mcp.gov.ba