У Теслићу је 25. и 26. јануара 2023. године одржан други радни састанак Интерресорне радне групе за израду Закона о водним услугама у Републици Српској.
 
На састанку, на којем су учествовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства финансија, ЈУ „Воде Српске“, Републичког секретаријата за законодавство, Удружења „Водоводи Републике Српске“ и Савез општина и градова Републике Српске, се разговарало о специфичним поглављима Закона о водним услугама, као и о даљим корацима у изради нацрта Закона.
 
Програмом унапређења водних услуга у Републици Српској, израда Закона о водним услугама Републике Српске је предвиђена као приоритетна активност. Закон треба да на нов и одржив начин правно уреди пружање водних услуга, односно прописати права и обавезе јединица локалне самоуправе и комуналних предузећа, те њихове надлежности и одговорности у пружању водних услуга, дефинисати тарифну методологију, уговоре о пружању водних услуга и друго.
 
Подршку изради Закона о водним услугама у Републици Српској пружа тим Пројекта општинског околишног управљања - МЕГ2, којег финансирају Амбасада Швајцарске у Босни и Херцеговини, Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини и Европска унија у Босни и Херцеговини, а имплементира УНДПБиХ.