Град Приједор

Адреса : Трг Ослобођења
Поштански бр: 79000
Телефон: 79000
Е-пошта: gradonacelnik@gradprijedor.org
Web: www.prijedorgrad.org
Број становника: 98570
Површина: 842.75
Начелник / Градоначелник: Слободан Јавор

 

Подручје града Приједор: обухвата површину од 834 км2. Град Приједор је смјештена између планине Козаре , на сјеверу, и Мајданских планина, на југу. Планина Козара преграђује приједорску котлину од посавске долине и дна панонског базена. Ријека Сана је главна хидрографска артерија која до Приједора тече у правцу сјевера да би промјенила смјер тока у правцу запада све до ушћа у ријеку Уну.