Вукосавље

Адреса : Цара Лазара бб
Поштански бр: 74470
Телефон: 74470
Е-пошта: opstina@vukosavlje.gov.ba
Web: www.vukosavlje.gov.ba
Број становника: 5454
Површина: 86.83
Начелник / Градоначелник: Борислав Ракић

 

Вукосавље се налази на сјеверу БиХ, а граничи са опћинама/општинама Оџак, Брод и Модрича. Простор Вукосавља припада јужним обронцима Панонске низије, а карактеришу га и падине планине  Вучјак.   Рељеф ове опћине/општине карактеришу низије, те побрђа максималне висине 200 метара. Одликује  га умјерено-континентална клима, а међу природним ресурсима су пољопривредна и шумска  богатства. Спада у ред мање развијених опћина/општина, па је и економска ситуација веома лоша. Највећи развојни потенцијал Вукосавља чине пољопривредне дјелатности и шумарство. Осим тога, потенцијали за развој постоје у сегментима експлоатације кречњака, малом и средњем  подузетништву, лову и сеоском туризму, млинско-пекарској, грађевинској и столарској дјелатности,  које су тренутно слабо развијене. .