Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH „ 13. oktobra 2022 godine u Bijeljini organizovali su obuku na temu:“ metodologija mjesnih zajednica/ lokalizacija vizije MZ“.
Obuka je organizovana sa ciljem da se osoblje koje radi sa mjesnim zajednicama osposobi za primjenu metodološkog okvira  i podršku lokalizaciji vizije mjesnih zajednica.
Obuka je bila fokusirana na:
•          pregled zakonskog okvira, analiza i preporuka iz  prve faze projekta “ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, opšte i specifične uloge i odgovornosti, posebno one u vezi za funkcionisanjem mjesnih zajednica,
•          pregled metodološkog pristupa mjesnih zajednica koji je primijenjen na 24 JLS i 136 mjesne zajednice u prvoj fazi projekta“ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“
•          dobre prakse iz prve faze projekta i prednosti metodološkog pristupa projekta “ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kao i novi modeli vizije mjesnih zajednica, te preporučeni proces za lokalizaciju vizije mjesnih zajednica
Na obuci su prisustvovali predstavnici iz slijedećih jedinica lokalne samouprave:Zvornik, Derventa, Srbac, Vukosavlje, Srebrenica, Novi Grad, Lukavac, Han Pijesak, Pelagićevo,
Projekat  „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH „ provodi UNDP i savezi opština/općina i gradova Republike Srpske i Federacije Bih uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske i Švedske.