Ključni cilj Saveza opština i gradova Republike Srpske je stabilnost sistema finansiranja lokalne samouprave i rast prihoda jedinica lokalne samouprave kroz zastupanje interesa i stavova članica u definisanju dalje decentralizacije nadležnosti i finansiranja. Zato će za savez prioritet biti saradnja lokalnog i viših nivoa vlasti u izradi propisa u oblasti finansiranja lokalne samouprave, kao i jačanje međusobne saradnje gradova i opština.
Efikasnije i transparentnije upravljanje lokalnim budžetima  uspostavljanjem sistem programskog budžetiranja kroz višegodišnje planiranje, realizaciju, praćenje i evaluaciju programske aktivnosti, kao i koordinirajuće i partnersko djelovanje institucija na horizontalnom i vertikalnom nivou.
Savez će nastojati da pruži podršku daljem transferu nadležnosti administriranja nad izvornim prihodima i unapređenje načina prikupljanje vlastitih prihoda jedinica lokalne samouprave sa ciljem rasta udjela izvornih prihoda u ukupnim prihodima. Takođe, lokalni organi vlasti treba da samostalno i odgovorno upravljaju vlastitim prihodima i imovinom. Zato će savez zastupati neophodne izmjene i dopune zakona i prenošenje na jedinice lokalne samouprave nadležnosti administriranja, odnosno prikupljanja poreza na nepokretnost, kao izvornog prihoda opština i gradova, a u skladu sa dobrim iskustvima u primjeni takvog rješenja u zemljama u okruženju.
Razvoj modela raspodjele direktnih i indirektinih prihoda treba da bude usklađen sa modelom funkcionalne decentralizacije. Savez će zastupati stav da se uspostavi adekvatan sistem raspodjele sredstava i strateškog planiranja što treba da teži uravnoteženjem prihoda  omogućujući razvoj  jedinica lokalne samouprave, a posebno onih koje se sporije razvijaju, uvodeći rješenja koja će ih stimulisati sa ciljem podizanja nivoa razvijenosti.  Uspostavljanje takvih mehanizama obezbijediće alokaciju sredstava koja će omogućiti finansiranje svih osnovnih funkcija iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ali i njihov razvoj.