Ideja o osnivanju Saveza opština i gradova Republike Srpske potiče iz prava lokalnih organa vlasti na udruživanje sadržanih u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi koja precizira da lokalni organi vlasti imaju pravo da pripadaju asocijaciji radi zaštite i promocije njihovih zajedničkih interesa.
U vrijeme kada je osnivan Savez , cilj je bio okupiti predstavnike opština i gradova Republike Srpske na mjesto gdje će istaći svoje ideje, inicijative i dati prijedloge za poboljšanje položaja lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
Savez opština i gradova Republike Srpske osnovan je u Brčkom 23.10.1998 godine a registrovan u Osnovnom sudu u Bijeljini 10.2.1999.godine od kada postoji kao zvanični predstavnik opština i gradova Republike Srpske.
Članice Saveza su gradovi i opštine u Republici Srpskoj.U radu Saveza postoje brojna pitanja kojima smo se bavili i kojima se bavimo, počevši od decentralzacije i jačanja lokalne demokratije , potom izgradnja kapaciteta jedinica lokalne samouprave , upoznavanje sa iskustvima lokalnih samouprava u Evropskoj Uniji, pružanje podrške reformi sistema javnih finansija, lokalni ekonomski razvoj, međuopštinska saradnja, zaštita životne sredine, energetska efikasnost, unapređenje etničke i rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i ostalim brojnim aktivnostima koje doprinose razvoju lokalne samouprave.
Tokom proteklih godina, Savez je postigao značajne rezultate. Uspjeli smo da istaknemo značaj koji lokalna samouprava treba da ima u Republici Srpskoj , kao i da ukažemo na probleme sa kojima se suočava lokalna samouprava. Osim zastupanja interesa članstva, naše ključne aktivnosti bile su usmjerene i na podršku realizaciji brojnih projekata i pružanje usluga članicama -opštinama i gradovima, ali i na unapređenje prepoznatljivosti Saveza u cilju poboljšanja pregovaračke pozicije opština u Republici Srpskoj. Nastojali smo da u okviru zastupanja interesa gradova i opština uzmemo učešće i budemo aktivni u izradi zakona koji su od interesa sa lokalne vlasti.
Prvi Memorandum o saradnji sa Vladom Republike Srpske potpisan je 2006.godine u okviru Prvog Kongresa lokalne samouprave u Republici Srpskoj, održanom u Tesliću. Unaprijeđena je saradnja sa resornim ministarstvom putem ostvarivanja partnerstva na mnogobrojnim projektima koji su od značaja za naše članice.
Tokom niza godina ostvarena je odlična saradnja sa donatorima.
Savez se susretao sa brojnim izazovima kako u radu sa članicama, tako i sa mnogobrojnim saradnicima. Sa pravom možemo reći da se interesovanje za rad Saveza povećavalo iz godine u godinu od strane različitih aktera u oblasti lokalne samouprave.