VIZIJA

 
Vizija SOGRS je profesionalna i efikasna lokalna samouprava, koja odgovara potrebama jedinice lokalne samouprave u skladu sa evropskim vrijednostima. 

MISIJA

 
Misija SOGRS je da kao legitimni predstavnik zastupa interese i pruža usluge lokalnim samoupravama i predstavlja partnera višim nivoima vlasti, u cilju razvoja i unapređivanja lokalne samouprave, zajedničkim djelovanjem članica i u skladu sa evropskim vrijednostima.