Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske organizovala je u Banja Luci 11. oktobra 2022. godine sastanak Fokus grupe sa ciljem prezentacije revizije učinka „Mjere i aktivnosti na unapređenju organizacije i funkcionisanja inspekcija“.  
U radu Fokus grupe učestovali su predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Inspektorata RS, Saveza opština i gradova RS, Udruženja poslodavaca RS i jedinica lokalne samouprave u RS.  
U diskusiji nakon prezentacije učesnici Fokus grupe iznijeli su korisne sugestije, a nakon što se pruži mogućnost da se na Izvještaj o reviziji učinka daju eventualne primjedbe, Glavna služba za reviziju pripremiće i odgovarajuće zaključke i preporuke.