Projekat „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u Bosni i Hercegovini“ usmjeren  je na ostvarivanje cilja unaprijeđenje kapaciteta Saveza opština i gradova Republike Srpske i njenih izabranih članica, jedinica lokalne samouprave na temu modernizacije opštinskih usluga uz pomoć tehnologije, korištenjem „smart city“ koncepta i rješenja.  
Realizacija dijela aktivnosti razvojnog projekta „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“ u okviru programa develoPPP sprovodi GIZ po nalogu njemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions i Bit Alijansom. Savez opština i gradova Republike Srpske je partner na provođenju aktivnosti.  
Danas je u okviru navedenog projekta organizovan vebinar: „Zaštita ličnih podataka u pametnom gradu“.
Svrha ovog događaja jeste podizanje nivoa razumijevanja ključnih pojmova, značaja i mehanizama zaštite ličnih podataka prilikom pružanja elektronskih usluga na lokalnom nivou. Radionica je bila namijenjena predstavnicima opština/gradova koji su angažovani na IT poslovima I drugim poslovima koji se tiču navedene teme.