Redovna 70.sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, održana je u Banja Luci, dana 05.02.2021.godine u hotelu „Bosna“, na kojoj su razmatrana pitanja koja su od posebnog značaja za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave. Pored članova Predsjedništva, sjednici je prisustvovala i gđa Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave.
U okviru dnevnog reda na sjednici je razmotreno i usvojeno više inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva prosvete i kulture, Ministarstva privrede i preduzetništva, kao i inicijativa grada Trebinja.
          Predsjedništvo je informisano da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, sredinom oktobra 2021.godine, pokrenulo inicijativu prema jedinicama lokalne samouprave da daju prijedloge i komentare u vezi sa primjenom Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave i Zakona o statusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave. U okviru ove teme, koja je izazvala veliko interesovanje članova Predsjedništva, izneseni su brojni stavovi o potrebi izmjena i dopuna navedenih sistemskih zakona, nakon čega je donesen zaključak da se jedinice lokalne samouprave ponovo pozovu da u naredom periodu pošalju svoje prijedloge i komentare u vezi navedenih zakona.
Takođe, na sjednici Predsjedništva je prezentirana i Radna verzija dokumenta „Metodologija za određivanje kriterijuma za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj“, čiji je cilj da se analiziraju postojeći kriterijumi za određivanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave i eventualno izmjene ili predlože novi kriterijumi. S tim u vezi, Predsjedništvo je zaključilo da je potrebno i o ovom dokumentu obaviti konsultacije sa svim jedinicama lokalne samouprave, nakon čega će se usaglasiti konačan stav.
Naglašavamo da sve navedene aktivnosti realizujemo u partnerstvu sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave.
          Na sjednici Predsjedništva su dodjeljena i priznanja za najbolje prakse u okviru projekta „Program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu“, koji implementira UNDP u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske. Priznanja su dobili grad Banja Luka, grad Bijeljina i grad Trebinje.