Savjet Evrope nastavlja osnaživati građane BiH da učestvuju u lokalnom donošenju odluka! Rafael Benitez, u ime Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope potpisao je  Memorandum o saradnji sa  Acom Pantićem, generalnim sekretarom Saveza opština i gradova Republike Srpske i Vesnom Travljanin direktoricom Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Memorandumom se definišu okvirni strateški pravci djelovanja saradnje između strana potpisnica.
Memorandum o saradnji je potpisan u okviru održavanja Konferencije „Demokratska obnova: inoviranje putem deliberativne demokratije“, koja je održana 20. i 21. 9.2022. godine u Mostaru. Konferencija je okupila predstavnike lokalnih vlasti, načelnike i predsjednike skupština širom Bosne i Hercegovine i drugih dijelova Evrope.
Učesnici su diskutovali o ključnim trendovima zajedničkog upravljanja između lokalnih vlasti i građana i inoviranja u donošenju odluka, kao i o dodatnoj vrijednosti deliberativne demokratije u vremenima višestrukih izazova. Kroz primjere dobrih praksi iz Bolonje (Italija), Brisel i Ostbelgien (Belgija), Gdanjsk (Poljska), Irska, Istanbul (Turska), Mostar (Bosna i Hercegovina), Sjeverna Irska (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Pariz (Francuska), učesnici su imali priliku raspraviti o koracima nakon organizacije deliberativnog procesa i njenoj institucionalizaciji, te o jačanju građana, uključujući predstavnike manje zastupljenih grupa.
Na prvom sastanku Upravnog odbora projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“, predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i strateške smjernice do kraja 2022. godine s ciljem osiguranja uspješne implementacije i transparentnosti projekta. Upravni odbor projekta čine predstavnici Savjeta Evrope, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza opština i gradova Republike Srpske i Grada Mostara.
Ova konferencija je organizovana u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Takođe, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.