Na online konferenciji 23.2.2022. godine, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope predstavio je novi projekat “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini” te se diskutovalo o primjeni deliberativnih modela i principa otvorene vlasti s ciljem poboljšanja kvaliteta demokratije na lokalnom nivou.
Vesna Travljanin, Direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Aco Pantić, Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske, izrazili su spremnost da doprinesu programima razmjena iskustava te zahvalili Kongresu za ovaj projekat koji će se realizovati sa oba Saveza.
“Vjerujemo da će zajedničkim naporima ovaj projekat dovesti do povoljnog okruženja za promjene i do jačanja lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”, rekao je Andreas Kiefer, Generalni sekretar Kongresa. “Zadovoljstvo nam je raditi sa savezima lokalnih vlasti, posvećenim partnerima, kako bismo podršali otvorenost vlasti, transparentnost i odgovornost u donošenju odluka na lokalnom nivou, te zajednički promovisali novu kulturu upravljanja koja je bliža građanima“, zaključio je Kiefer.
Nešto više od 110 učesnika, uključujući načelnike i odbornike, su takođe razmijenili mišljenja o načinima i mogućnostima integrisanja standarda u otvorenost vlasti i primjeni ljudskih prava na lokalnom niovu, uključujući podršku putem Kongresove Be-open platforme i Priručnika za otvorenu vlasti i javnu etiku u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti su pozvane da se prijave na program “Partnerstvo za otvorenu vlast", gdje su mogli da budu inspirisani od iskustva iz Tirane (Albanija), učesnice programa sa prostora Jugoistočne Evrope.