Ambasador Švajcarske u BiH Danijel Hun posjetio je danas sa saradnicima Savez opština i gradova Republike Srpske,čije je sjedište u Bijeljini.
Posjeta je upriličena u novim prostorijama Saveza. Ambasador Švajcarske i generalni sekretar Saveza  razgovarali su o aktuelnim projektima koje podržava Ambasada Švajcarske a implementiraju savezi opština i gradova u BiH. Između ostalog,  Ambasador je upoznat sa ključnim aktivnostima u okviru Projekta jačanja saveza opština i gradova u BiH.
Ovo je bila prilika da predstavnici Saveza izraze zahvalnost na dugogodišnjoj podršci Ambasade Švajcarske projektima koji su usmjereni na jačanje lokalne samouprave u BiH.