U okviru projekta "Integrisani lokalni razvoj-#ILDP", Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je jednodnevnu obuku za odbornike Skupštine opštine Laktaši, dana 17.novembra 2021.godine. 
Obuka je namjenjena odbornicima sa ciljem podizanja stepena zainteresovanosti i upućenosti odborika za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije. 
Učesnici obuke su se upoznali sa regulatornim okvirom iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, ciljevima održivog razvoja i njihovom integracijom u planske okvire jls i ulogom skupštine opštine i radnih tijela SO u upravljanju razvojem.