Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je Vebinar na temu prezentacija Modela akata za provođenje popisa imovine i obaveza u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj, 7. decembra 2022.god.
Naime, analizom revizorskih izvještaja opština i gradova u Republici Srpskoj, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske identifikovala je nedostatke i nepravilnosti u vezi sa provođenjem popisa imovine i obaveza u jedinicama lokalne samouprave, koji su u većini slučajeva uticali na kvalifikovana mišljenja revizora.
Način provođenja popisa imovine i obaveza definisan je zakonskim i podzakonskim propisima kojima su definisani određeni zahtjevi za provođenje popisa, međutim, nisu detaljnije definisane aktivnosti, uputstva niti akti neophodni za provođenje popisa. S obzirom na imovinu sa kojom raspolažu lokalne zajednice, ali i obaveze, proces provođenja popisa predstavlja složenu aktivnost u koju su obično uključena lica koja nisu dovoljno edukovana i iskusna, istakao je u svom izlaganju Bojan Ćurić, konsultant saveza.
U vezi toga, Savez opština i gradova Republike Srpske prepoznao je potrebu i pružio podršku opštinama i gradovima u ovom procesu, na način da su izrađeni modeli akata za provođenje popisa koji su primjenjivi za sve opštine i gradove u Republici Srpskoj, kako slijedi:
- Pravilnik o popisu imovine i obaveza
- Odluka o popisu i formiranju komisija za popis
- Rješenje o imenovanju centralne i drugih popisnih komisija
- Plan rada centralne popisne komisije
- Plan rada komisije za popis nefinansijske imovine i vanbilansa
- Plan rada komisije za popis finansijske imovine i obaveza
- Izvještaj o popisu finansijske imovine i obaveza
- Izvještaj o popisu nefinansijske imovine i obaveza
- Izvještaj o popisu potraživanja
- Zbirni izvještaj o popisu imovine i obaveza
- Odluka o usvajanju zbirnog izvještaja o popisu
- Odluka u vezi podnošenja prijedloga skupštini u vezi popisa
- Rekapitulacija knjiženja prema rezultatima popisa imovine i obaveza
- Odluka u vezi podnošenja prijedloga skupštini u vezi popisa
- Rekapitulacija knjiženja prema rezultatima popisa imovine i obaveza
 
Vebinaru je prisustvovalo preko 100 učesnika iz preko 50 jedinica lokalne samouprave iz Republike Srpske.
Modeli akata za provođenje popisa imovine i obaveza u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj su dostupni na veb sajtu saveza: https://www.alvrs.com/cir/87.dokumenti.html