Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je obuku odbornika u opštini Ugljevik 10.decembra 2021.godine na temu „Transparentne raspodjele budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave“.
Ciljevi današnje obuke su prepoznavanje uloge organizacija civilnog društva i njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju, prepoznavanje prednosti transparentnog finansiranja  organizacija civilnog društva iz opštinskog budžeta kao i prepoznavanje uloge opštinskih skupština i vlastite uloge u planiranju i dodjeli sredstava organizacija civilnog društva.
Prezentovane su aktivnosti u opštini Ugljevik u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD 2. Projekat će unaprijediti saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva i ojačati kapacitete svih relevantnih aktera da se aktivno uključe u razvoj partnerstava. Projekat će raditi na uvođenju i održivosti transparentnog, razvojno orijentisanog projektnog pristupa finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa lokalnim strategijama razvoja. Pored obuke odbornika vršiće se edukacija službenika kao i predstavnika organizacija civilnog društva sa područja opštine za pisanje projektnih prijedloga.
Današnjoj obuci prisustvovao je 21 učesnik od čega 12 odbornika opštine Ugljevik. Izvođač obuke bio je Bojan Ćurić, iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).