Obavještavamo vas da je objavljen Javni poziv „Jačanje inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima u BiH“ koji se finansira iz projekta EU4DigitalSME.
 
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 10. mart 2023. godine do 16.00 časova.
                           
Poziva ima za cilj pružanje podrške inovativnim tehnološkim projektima primjenljivim u industriji kroz javno-privatna i privatno-privatna partnerstva između industrije, udruženja, poslovnih mreža (istraživanja i razvoja) u implementaciji mjera usmjerenih na tehnološku transformaciju MSP u cilju pomoći da rastu i primjenjuju svoja inovativna rješenja.
 
Na javni poziv mogu se prijaviti kao vodeći aplikanti pravna lica osnovana u Republici Srpskoj/BiH najkasnije od 31.12.2018. godine koja su odgovorna za pripremu i upravljanje projektom direktno sa partnerima, a ne kao posrednik.
 
Prihvatljivi aplikanti su: institucije za istraživanje i razvoj (javne i privatne), obrazovne institucije (javne i privatne), privredna komora, poslovni centri, sektorska i strukovna udruženja/klasteri (sa provjerljivim iskustvom razvoja privatnog sektora) i lokalne i
regionalne razvojne agencije. 
 
Ukupan budžet Poziva iznosi 750 000 evra, s tim da iznos po pojedinačnom projektu može da bude u rasponu od 50 000 evra do 100 000 evra.
 
U prilogu vam dostavljamo Smjernice za podnosioce prijava, a detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.