POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA
 „Sistem za računovodstvo, finansije i platni promet u Savezu opština i gradova Republike Srpske“