BANjA LUKA-U okviru projekta „Podrška jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj u promociji održive urbane mobilnosti“ koji implementira Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) danas je u Banjaluci završena montaža nastrešnice za bicikla i postavljena nova bicikla na terminale Bl Bike.
 
Uz podršku Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORFEE),a  kojeg sprovodi GIZ u ime njemačke vlade, u oktobru 2019.godine Grad Banja Luka je izabran za implementaciju pilot projekta, koji je podrazumjevao poboljšanje uslova iz oblasti urbane mobilnosti.
U okviru navedenog projekta Gradu Banjaluka odobrena su finansijska sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 6.000 eura, kojim su finansirana bicikla za sistem Bl Bike i natkrivena nastrešnica za parkiranje bicikla (14 parking mjesta)
Prema aplikativnom obrascu dostavljenom od strane Grada Banja Luka odobrena su sredstva za sufinansiranje uslova za vožnju bicikla na teritoriji užeg centra grada. Ovim projektom doprinosi se proširenju mreže Bl Bike terminala na teritoriji grada, kao i poboljšanju uslova za parkiranje bicikla.
Cilj projekta je da stanovništvu i turistima bicik lbude dostupan za obavljanje dnevnih aktivnosti, a u cilju popularizacije zdravog načina života, kako bi se što više koristili zdravi oblici prevoza, a što manje motorna vozila.
Saradnja, u oblasti urbane mobilnosti, između Grada Banja Luka, SOGRS i GIZ Njemačka počela je 2018. godine, kada je  SOGRS pružio tehničku i finasijsku podršku u pripremi i realizaciji Evropske sedmice mobilnosti 2018.Godine, a zatim i 2019.godine. Pored navedenog, predstavnici Grada Banja Luka imali su priliku da prisustvuju edukativnim radionicama i predavanjima i time jačaju sopstvene kapacitete i kapacitete gradske uprave u oblasti urbane mobilnosti.