U Tesliću je 25. i 26. januara 2023. godine održan drugi radni sastanak Interresorne radne grupe za izradu Zakona o vodnim uslugama u Republici Srpskoj.
 
Na sastanku, na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva finansija, JU „Vode Srpske“, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Udruženja „Vodovodi Republike Srpske“ i Savez opština i gradova Republike Srpske, se razgovaralo o specifičnim poglavljima Zakona o vodnim uslugama, kao i o daljim koracima u izradi nacrta Zakona.
 
Programom unapređenja vodnih usluga u Republici Srpskoj, izrada Zakona o vodnim uslugama Republike Srpske je predviđena kao prioritetna aktivnost. Zakon treba da na nov i održiv način pravno uredi pružanje vodnih usluga, odnosno propisati prava i obaveze jedinica lokalne samouprave i komunalnih preduzeća, te njihove nadležnosti i odgovornosti u pružanju vodnih usluga, definisati tarifnu metodologiju, ugovore o pružanju vodnih usluga i drugo.
 
Podršku izradi Zakona o vodnim uslugama u Republici Srpskoj pruža tim Projekta opštinskog okolišnog upravljanja - MEG2, kojeg finansiraju Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini, Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini i Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a implementira UNDPBiH.