30.11.2022 - 01.12.2022. Mostar: U okviru RCDN projekta nastavljena je Pilot isporuka Novih programa za prikupljanje i tretman otpadnih voda,  za donosioce odluka u JLS  i direktore JVP, Modul 2 na temu: "Razvoj kapitalnih infrastrukturnih ulaganja".
Opšti cilj učenja: Donosioci odluka su u mogućnosti da preuzmu aktivnu ulogu tokom planiranja i implementacije 
infrastrukture za otpadne vode.
Specifični ciljevi učenja:Učesnici su u mogućnosti da ocrtaju ključne uloge u fazama pripreme i implementacije za infrastrukturna ulaganja u prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.