Ombdusmen za ljudska prava BiH iz reda srpskog naroda, prof dr Nevenko Vranješ, posjetio je Savez opština i gradova Republike Srpske u Bijeljini, dana 27.01.2023.godine, kojom prilikom je informisao Stručnu službu Saveza o nadležnostima i aktivnostima institucije ombdusmena za ljudska prava. Generalni sekretar Saveza, Aco Pantić, informisao je ombdusmena Vranješa o aktivnostima Saveza opština i gradova Republike Srpske i predložio da se u narednom periodu potpiše Memorandum o saradnji između Ombdusmen za ljudska prava BiH i Saveza opština i gradova Republike Srpske, kojim će se definisati saradnja u narednom periodu. Takođe, ombdusmen Vranješ je upoznat i o aktivnostima Saveza u okviru projekta „Socijalna prava za ranjive grupe“, koji se implementira uz podršku njemačke organizacije GIZ.