Savez opština i gradova Republike Srpske Vas organizovao je doručak sa novinarima 29.decembra 2022.god. u prostorijama Saveza opština i gradova Republike Srpske.   
Ovaj događaj bio je prilika da u neformalnoj atmosferi razgovaramo o lokalnoj samoupravi – ulozi i aktivnostima Saveza opština i gradova Republike Srpske.  
Novinari predstavljaju značajne partnere u našem funkcionisanju i bez posredovanja novinara naš kontakt sa javnošću ne bi bio moguć.