Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave organizovao je 9.decembra 2022.godine, u zgradi Vlade Republike Srpske, sastanak vezano za predstavljanje prijedloga novih kriterijuma za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave.
 
Naime, Savez opština i gradova Republike Srpske i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS pripremili su prijedlog novih kriterijuma i nove metodologije za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, a koji su testirani na svim jedinicama lokalne samouprave.
 
Analizom postojeće metodologije i kriterijuma za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, a imajući u vidu prakse i normativni okvir u zemljama u okruženju, nametnuta je potreba da se postojeći kriterijumi i metodologija za ocjenu stepena razvijenosti značajno unaprijede, a kako bi se realnije sagledali razvojni trendovi, te definisale razvojne politike Republike Srpske kada je u pitanju podrška jedinicama lokalne samouprave.
S tim u vezi Savez opština i gradova Republike Srpske i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS pripremili su prijedlog novih kriterijuma i nove metodologije za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj
Novi kriterijumi prezentovani su relevantnim institucijama i partnerima koji su učestvovali u dostavljanju podataka Ministarstvu finansija RS, Zavodu za statistiku RS, Zavodu za zapošljavanje RS i Poreskoj upravi RS. Iste institucije će prijedlogom nove odluke biti zadužene za dostavljanje podataka u predviđenim rokovima.
 
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske napraviće prijedlog nove Odluke o kriterijuma za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave i dostavit ga pomenutim institucijama na mišljenje nakon čega će ista biti upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje.