17. redovna sjednica Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske je održana on – line, zbog provođenja epidemioloških mjera izazvanih pandemijom virusa COVID 19, sa sledećim dnevnim redom: 1. Izvod iz Zapisnika 16.Skupštine SOGRS; 2.Prijedlog Izvještaja o radu SOGRS za 2019.godinu; 3. Prijedlog Izvještaj  o materijalno – finansijskom poslovanju SOGRS za 2019.godinu; 4. Prijedlog Statuta SOGRS.
Materijali za sjednicu Skupštine Saveza, glasački listić i uputstvo o načinu elektronskog glasanja, poslati su putem elektronske pošte, s tim da su članice Skupštine Saveza imale mogućnost da se u periodu od 06 – 10.jula 2020.godine izjasne o predloženom dnevnom redu, razmotre dostavljene materijale po tačkama dnevnog reda i da zatraže elektronskim putem odgovore na eventualna pitanja. Kao dan za glasanje elektronski putem e-mejla određen je 10.jul 2020.godine.
Rezultati elektronskog glasanja su pokazali da je od 64 članice Skupštine Saveza glasalo 58 predstavnika opština i gradova, da je usvojen predloženi dnevni red, kao i da su jednoglasno usvojene sve predložene tačke dnevnog reda. 
Imajući u vidu da je Skupština Saveza po prvi put od osnivanja Saveza održana elektronskim putem, može se konstatovati da je sjednica u tehničkom i organizacionom smislu bila odlično pripremljena, kao i da su rezultati glasanja elektronski poslati svim članicama.