Redovno 20.zasjedanje Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske  održano je (12.05.2023.) u prepunoj konferencijskoj sali zgrade Vlade Republike Srpske u Banja Luci, na kojoj su pored predstavnika jedinica lokalne samouprave prisustvovali Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave, Zora Vidović, ministar finansija, Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva, Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH, Radenko Komljenović, iz Regulatorne komisije za energetiku, Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija, Goran Štafetić, voditelj UNDP projekta MEG, kao i drugi gosti.
 
U programskom dijelu Skupštine centralna tema bila je „Finansiranje lokalne samouprave: problemi, rizici i preporuke“, u vezi čega su se prisutnima obratile Zora Vidović, ministar finansija i Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija, koje su istakle najaktuelnije informacije i procjene u vezi javnih finansija u Republici Srpskoj.
Imajući u vidu da je poskupljenje električne energije značajno uticalo i na povećanje troškova javne rasvjete u opštinama i gradovima, s tim u vezi na Skupštini su se obratili Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva i Radenko Komljenović, iz Regulatorne komisije za energetiku.
 
U okviru programskog dijela Skupštine, održan je i panel u kojem su učestvovali Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave, Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija, Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša i Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
 
U radnom dijelu Skupština je jednoglasno usvojila Izvod iz Zapisnika sa 19. Skupštine,  Izvještaj o radu SOGRS za 2022.godinu i Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-inansijskom poslovanju SOGRS za 2022.godinu. Skupština je posebno istakla doprinos generalnog sekretara i Stručne službe Saveza, jer je najveći procenat materijalnih troškova Saveza pokriven učešćem na projektima sa međunarodnim organizacijama.