18. Skupština Saveza opština i gradova Republike Srpske (SOGRS)  održana je 16.04.2021.godine u Banja Luci, u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na kojoj su razmatrani i usvojeni: Informacija o rezultatima rada SOGRS u 2020.godini;  Izmjene Statuta SOGRS; Izvod iz Zapisnika 17.Skupštine SOGRS; Izvještaj o radu SOGRS za 2020.godinu; Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2020.godinu; Primjedbe i sugestije na propise iz oblasti lokalne samouprave (Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave, Zakon o statusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave); kao i prezentacija „Analize kriterijuma za određivanje broja zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi sa preporukama za unapređenje“.
Skupštinom je predsjedavao Mladen Đurović, načelnik opštine Višegrad, u funkciji potpredsjednika Saveza, obzirom da je Jovan Katić, predsjednik Saveza, zbog smrtnog slučaja bio spriječen prisustvovati Skupštini.
U uvodnom dijelu Skupštine, predstavnicima opština i gradova obratili su se predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske, gdin Nedeljko Čubrilović, predsjednik Vlade Republike Srpske, gdin Radovan Višković i ministar uprave i lokalne samouprave, gđa Senka Jujić, koji su istakli dobru saradnju i partnerstvo Saveza sa institucijama Republike Srpske.
Skupština je usvojila izmjene Statuta SOGRS, čime je je povećan broj članova Predsjedništva sa 19 na 21 člana i povećan je broj potpredsjednika sa 3 na 4 potpredsjednika.
U okviru Skupštine održani su i redovni izbori za organe Saveza, obzirom da je aktuelnim organima Saveza istekao mandat 30.03.2021.godine.
U Predsjedništvo SOGRS su izabrani: grad Banja Luka, grad Bijeljina, grad Prijedor, grad Gradiška, grad Doboj, grad Derventa, grad Zvornik, grad Istočno Sarajevo, grad Trebinje, opština Laktaši, opština Mrkonjić Grad, opština Jezero, opština Šamac, opština Srebrenica, opština Prnjavor, opština Modriča, opština Pale, opština Višegrad, opština Ljubinje i opština Bileća.
Generalni sekretar je po funkciji član Predsjedništva.
Za predsjednika SOGRS je izabran grad Istočno Sarajevo.
Za potpredsjednike SOGRS izabrani su: grad Banja Luka, Grad Bijeljina, grad Prijedor i grad Trebinje.Za članove Nadzorni odbor SOGRS izabrani su: opština Teslić, predsjednik, opština Novi Grad, član, i opština Istočno Novo Sarajevo, član.
Skupština je usvojila odluku kojom se pozivaju jedinice lokalne samouprave, koje nisu dostavile prijedloge i sugestije na zakone iz oblasti lokalne samouprave i u vezi sa kriterijomom za određivanje broja službenika, da svoje prijedloge dostave Savezu do 03.maja 2021.godine.