Sjednica Skupštine je održana 30.03.2017.godine u Bijeljini, sa sledećim dnevnim redom:    
1. Izvod iz Zapisnika 13.Skupštine SOGRS; 2. Izvještaj o radu SOGRS za 2016.godini; 3. Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2016.godinu; 4. Izbor organa SOGRS: 4.1. Izbor članova Predsjedništva; 4.2. Izbor Predsjednika SOGRS; 4.3. Izbor potpredsjednika SOGRS; 4.5. Izbor Nadzornog odbora SOGRS; 5. Prezentacija projekta “ Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdjevanja i kanalizacije“; 6. Razno.
Na početku sjednice Skupština je usvojila Izvod iz Zapisnika 13.redovne Skupštine SOGRS, održane 08.04.2016.godine u Banja Luci.
Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu SOGRS za 2016.godinu, u vezi čega je konstatovala sledeće: Savez je imao dobru saradnju sa Vladom Republike Srpske, resornim ministarstvima, republičkim upravnim organizacijama i institucijama; Narodnom skupštinom Republike Srpske i njenim radnim tijelima; kontinuirano su zastupani interesi jedinica lokalne samouprave, kroz davanje mišljenja na brojne izmjene i dopune zakona; težište u radu Saveza bilo je na pitanjima finansiranja jedinica lokalne samouprave, posebno nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština; daljem jačanju Stručne službe Saveza u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga članicama; te da je kroz projekte sa međunarodnim organizacijama pokriven najveći procenat materijalnih troškova Saveza i time omogućeno funkcionisanje Saveza i slično.
Skupština SOGRS je usvojila Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2016.godinu, u vezi čega je konstatovano sledeće: uprkos nedovoljnoj naplati članarine od 72%, Savez je poslovnu 2016.godinu završio pozitivno i ostvario dobit u iznosu od 3.334,00KM; finansijsko poslovanje je otežano i naslijeđenim dugovanjima članarine iz ranijih godina; te da je Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 30.04.2017.godine, dao pozitivno mišljenje za Izvještaj.
U nastavku zasjedanja Skupština SOGRS je donijela odluke o izboru novih organa SOGRS.
 U Predsjedništvo SOGRS su izabrani:
gradovi: 1. Banja Luka, 2. Bijeljina, 3. Istočno Sarajevo,  4. Prijedor, 5. Trebinje, 6. Zvornik, 7. Doboj,  i
opštine: 8. Višegrad, 9. Mrkonjić Grad, 10. Laktaši,11. Gradiška, 12. Šamac, 13. Srebrenica, 14. Istočna Ilidža, 15. Pale, 16. Brod, 17. Istočno novo Sarajevo, 18. Pelagićevo,  19. Ljubinje.
 Za predsjednika SOGRS, koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva, u narednom mandatu izabrana je opština Istočno Novo Sarajevo.
 Za potpredsjednike SOGRS u narednom mandatu izabrani su: grad Bijeljina, grad Prijedor i opština Višegrad.
U Nadzorni odbor SOGRS su izabrani: opština Teslić, predsjednik, opština Prnjavor i opština Novi Grad, član.  
U okviru sjednice Skupštine SOGRS, izvršena je i prezentacija projekta “Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdjevanja i kanalizacije“, koji implementira UNDP, nakon čeka je donesena odluka da se za jedinice lokalne samouprave pripremi model Uputstva u vezi upravljanja imovinom javnih komunalnih preduzeća.