Odbornici Skupštine opštine Pale danas su u sali Skupštine prošli jednodnevnu obuku, sa ciljem sticanja uvida u funkcionisanje rada lokalne samouprave, kako bi mogli da uspješno izvršavaju svoje uloge i odgovornosti, te sarađuju sa drugim odgovornim akterima vlasti.
Predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina rekao je da će, ispred Saveza opština i gradova Republike Srpske,  obuku održati jedan od autora Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske Dragan Vujić, na inicijativu skupštinskog rukovodstva.
 
„Ideja i potreba za održavanjem ovakvog predavanja javila se nakon održavanja Lokalnih izbora 2020, gdje imamo situaciju da 60 odsto novog odborničkog saziva mahom čine mladi ljudi koji se prvi put susreću sa radom u lokalnoj samoupravi. Ovom prilikom zahvaljujem generalnom sekretaru Saziva gospodinu Acu Pantiću i predavaču Vujiću, koji su nam omogućili ovu obuku. Nadam se da je ovo samo početak jedne dobre saradnje i da ćemo nastaviti u narednom periodu sa više edukacija i novim modernijim načinima rada u Skupštini“, dodao je Škipina.
Dragan Vujić istakao je da su na današnjem seminaru odbornici upoznati sa zakonskim i strateškim okvirom razvoja lokalne samouprave, strukturom i organima lokalne samouprave, te njihovim uzajamnim odnosom, kao i strukturama funkcionisanja Skupštine opštine i njenog organizovanja.
 
„Tu je i poseban dio koji se odnosi na pitanje upravljanja javnim finansijama, odnosno budžetom jedinice lokalne samouprave, kao i pitanje građanske participacije. Ove dvije teme smo  posebno izdvojili, smatrajući da su one u ovome momentu najinteresantnije, vezano za položaj i ulogu odbornika, pogotovo što tema upravljanja budžetom za neke može da bude prilično nepoznata. Pitanje građanskog učešća ili participacije je takođe izuzetno značajno jer su odbornici u Skupštini predstavnici građana i postoje određene konekcije između njih, tako da ćemo ih mi danas podsjetiti na te konekcije ili veze koje bi trebalo da imaju odbornici sa građanima koji su ih birali“, dodao je Vujić.
 

Izvor:Paljanske novine