U okviru projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini-faza 2" kojeg implementira UNDP, a finansiraju Vlada Švajcarske i Švedske, 5.aprila 2023.god u Sarajevu održana je obuka za koordinatore partnerskih jedinica lokalne samouprave na temu facilitacije foruma građana u mjesnim zajednicama. 
Obuka je zajednički organizovana od strane Savez opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH.