Seminar pod nazivom "Upravljanje odnosima s javnošću i vještine komuniciranja",  zajednički su organizovali  Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za ćlanice-opštine i gradove, u Tesliću (Hotel „Kardijal“), 16.03.2023 godine. 
 
Cilj seminara bio je da se učesnicima prenesu nova znanja i vještine iz oblasti odnosa sa javnošću i time poboljša interna i eksterna komunikacija opština i gradova. Predstavnici opština i gradova zaposleni na poslovima odnosa sa javnošću, imali su priliku da dobiju dodatna znanja i vještine iz oblasti uloge i značaja odnosa s javnošću, sistematske samoprocjene, komunikacijske kompetencije i vještine prezentovanja. 

Predavač na seminaru bila je prof. dr. Semina Ajvaz, profesorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koja je na interaktivan način obradila teme i dala praktične primjere iz ove oblasti.