Za izabrane zvaničnike Grada Zvornika održana je Uvodna obuka u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji provodi Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa UNDP-om, a finansiraju vlade Švajcarske i Švedske, dana 28. decembra 2022.godine.
Grad Zvornik je na osnovu Javnog poziva i određenih kriterijuma izabran za učešće i u narednom periodu će sa Savezom opština i gradova Republike Srpske provoditi aktivnosti na poboljšanju uloge i rada sa svojim mjesnim zajednicama, a jedna od njih je i današnja obuka.