Nastavljajući dosadašnju dobru saradnju između Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (MULS) i MDULS, u dvodnevnoj studijskoj poseti Beogradu boravila je delegacija iz Republike Srpske (predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Saveza opština i gradova Republike Srpske), sa ciljem razmjene iskustva i dobre prakse u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi.
Ova posjeta rezultat je realizacije Akcionog plana za sprovođenje Memoranduma MULS-a i MDULS-a za period 2021/2022. godina i predviđa upoznavanje predstavnika MULS, Agencije za državnu upravu i Saveza opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) sa sistemom stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi u našoj zemlji, posebno matičara, kao i sa programima stručnog usavršavanja koje zaposlenima u javnoj upravi nudi naša Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU).
Predstavnici institucija iz Republike Srpske imali su priliku da se upoznaju sa radom Sektora za stručno usavršavanje MDULS, koji im je predstavila pomoćnica ministra Jasmina Bemansur, nakon čega će imati priliku da se bolje upoznaju sa konkretnim programima i obukama NAJU.
Do sada je,, prema Akcionom planu, organizovano više onlajn radionica sa ciljem predstavljanja normativnog i institucionalnog okvira novog sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, predstavljanja postupka identifikacije, planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava EU i međunarodne razvojne pomoći, kao i profesionalizacije i depolitizacije uprave.
U narednom periodu planirana je i studijska poseta kolega iz Republike Srpske Upravnom inspektoratu, u okviru koje će se razgovarati o unapređenju oblasti stručnih ispita u delokrugu MDULS, sa akcentom na ispit za inspektora i ispit za komunalnog milicionara.

Takođe, u okviru posjete Beogradu, upriličena je i posjeta Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Rukovodilački tim NAJU na čelu sa v.d. direktora Dejanom Miletićem ugostio je predstavnike Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Agencije za državnu upravu Republike Srpske i Saveza gradova i opština Republike Srpske.
U izuzetno srdačnoj atmosferi, tim NAJU razgovarao je sa kolegama iz RS o utvrđivanju potreba za stručnim usavršavanjem, pripremi programa obuka i njihovom finansiranju, pri čemu su gosti izrazili posebno interesovanje za proces akreditacije programa obuka, kao i za primjenu savremenih tehnologija, metoda i tehnika u njihovom sprovođenju.
Tom prilikom, v.d. direktora Dejan Miletić istakao je posebnu privrženost bratskim institucijama iz kojih su gosti došli, i izrazio želju za produbljivanjem saradnje.