U sklopu projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" , kojeg zajednički finansiraju Vlada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Vlada Švedske , a implementira UNDP Bosna i Hercegovina, Savez opština i gradova Republike Srpske je odabrao opštine i gradove koji su iskazali interes za učešće na projektnim aktivnostima u svrhu unaprijeđenja pozicije i rada mjesnih zajednica.
Nakon uspješno  provedenog javnog poziva za učešće, odabrano je jedanaest jedinica lokalne samouprave, i to:
Grad Zvornik
Grad Derventa;
Opština Novi Grad;
Opština Srebrenica;
Opština Bileća;
Opština Gacko;
Opština Han Pijesak;
Opština Vukosavlje;
Opština Brod;
Opština Pelagićevo;
Opština Srbac.
Odabrane opštine i gradovi će u narednom periodu, zajedno sa Savezom opština i gradova Republike Srpske uz podršku projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini", provoditi aktivnosti na poboljšanju rada partnerskih opština i gradova sa svojim mjesnim zajednicama, te ponuditi ograničenu tehničku pomoć.
Ta pomoć podrazumijeva organizovanje konsultacija za utvrđivanje nove vizije mjesnih zajednica kao i mogućnost prilagođavanja lokalnog regulatornog okvira u svrhu osnaživanja mjesnih zajednica.
Pružanjem tehničke pomoći Savez opština i gradova Republike Srpske će osigurati prenos dobrih praksi i alata metodologije i nove vizije mjesnih zajednica na zainteresovane opštine i gradove, te će time doprinijeti horizontalnom širenju metodološkog pristupa i harmonizaciji funkcionisanja mjesnih zajednica.
Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" se provodi u 41 opštine/opštine i grada i 199 mjesnih zajednica do 2024. godine, s ciljem poboljšanja kvalitete života i većeg angažmana 400.000 građana u procesima donošenja odluka, te povećanja rodne ravnopravnosti kroz sistemske promjene, kao i ciljane intervencije na lokalnom nivou.