U ime Saveza opština i gradova Republike Srpske, pozivamo sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj,
da u ovom trenutku budemo solidarni i pružimo pomoć hercegovačkim opštinama u saniciji štete prouzrokovane zemljotresom,
sa napomenom da se radi o opštinama koje su u kategoriji nerazvijenih opština.

Imajuću u vidu, da su najveću štetu pretrpjele opštine Ljubinje i Berkovići i dijelom opština Bileća,
novčanu pomoć, kao vid pomoći u saniranju štete prouzrokovane zemljotresom,
možete uplatiti direktno na žiro-račune pomenutih opština.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na Vašem doprinosu.
Predsjednik Saveza
Ljubiša Ćosić,s.r.