Radna grupa Ministarstva uprave i lokne samouprave za izradu Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o lokalnoj samoupravi. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave i Zakona o statiusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave, nastavila je sa radom u Tesliću.
U sastavu radne grupe su predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave,Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Narodne skupštine Republike Srpske, kao i šest predstavnika Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Tehničku podršku u organizaciji rada radne grupe pruža Savez opština i gradova Republike Srpske, u okviru projekta "Jačanje saveza opština i gradova u BiH".