Radna grupa Ministarstva uprave i lokne samouprave za izradu Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o lokalnoj samoupravi. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave i Zakona o statiusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave, počela je sa radom nizom radnih sastanaka u Bijeljini u periodu od 29.septembra do 1.oktobra.

U sastavu radne grupe su predstavnici Ministrastva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Narodne skupštine Republike Srpske, kao i šest predstavnika Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Tehničku podršku u organizaciji rada radne grupe pruža Savez opština i gradova Republike Srpske, u okviru projekta "Jačanje saveza opština i gradova u BiH".